akce

Původně jsme na tomto místě měli přehledný »kalendář akcí«, kde si každý mohl ověřit, zda ten který konkrétní termín není již obsazen. To se bohužel ukázalo jako velmi nejisté, potažmo zbytečné, jelikož každý z nás působí i v jiných projektech a naše zaneprázdněnost se tak mění takřka dennodenně. A tak jediná možnost je kontaktovat kapelníka, který Vám obratem zjistí, jestli někdo z nás nemá na kýžené datum již jiné závazky. Na druhou stranu u nás ale nekompromisně platí zásada "kdo dřív přijde – ten dřív mele"! Takže jakmile se závazně dohodneme, je to pro nás svaté a můžete si být jisti, že nikdo z nás už na ten den nebude reflektovat ani na tu sebelukrativnější potenciální jinou nabídku...